Phương thức thanh toán: Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây:

 • Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, momo, ZaloPay
 • Chuyển khoản ngân hàng: Bạn có thể thanh toán bằng cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được cung cấp để bạn tiến hành chuyển khoản.
 • Thanh toán bằng tiền mặt.
 1. Thanh toán trước và thanh toán sau:
  • Thanh toán trước: Đối với một số dịch vụ hoặc sản phẩm, chúng tôi yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Bạn sẽ được cung cấp thông tin về cách thanh toán khi đặt hàng hoặc trước khi sử dụng dịch vụ.
  • Thanh toán sau: Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn thanh toán sau khi nhận hàng hoặc sau khi sử dụng dịch vụ. Thông tin chi tiết về chính sách thanh toán sau sẽ được cung cấp cho bạn trước khi giao dịch diễn ra.
 2. Hóa đơn và chứng từ thanh toán:
  • Hóa đơn: Chúng tôi sẽ cung cấp hóa đơn cho mỗi giao dịch hoặc đơn hàng của bạn. Hóa đơn sẽ bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ, số lượng, giá cả và tổng cộng phải thanh toán.
  • Chứng từ thanh toán: Bạn sẽ nhận được chứng từ thanh toán sau khi thanh toán thành công, bao gồm các thông tin cần thiết như số hóa đơn, phương thức thanh toán, ngày thanh toán và số tiền đã thanh toán.
 3. Quy định về hủy đơn hàng và hoàn tiền:

                 Hủy đơn hàng: Trong trường hợp bạn muốn hủy đơn hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.