Zalo

Địa chỉ: Số 29 phố Hoa Phượng, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Hotline: 0919 999 326

Email: mayinnguyenson@gmail.com

Trang chủ / LINH KIỆN PHOTOCOPY

LINH KIỆN PHOTOCOPY

BÁNH RĂNG

Bánh Răng Ốp Đầu Lô Sấy (3069) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh Răng Ốp Đầu Lô Sấy (3069) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh Răng 4 Vấu Tải Cụm Sấy (2317) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh Răng 4 Vấu Tải Cụm Sấy (2317) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh Răng Trung Gian Sấy (2318) Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh Răng Trung Gian Sấy (2318) Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh Răng Trung Gian Sấy Hộp Sắt Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh Răng Trung Gian Sấy Hộp Sắt Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Bánh răng trung gian hộp sắt (2031) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng trung gian hộp sắt (2031) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Liên hệ nếu mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Bánh răng tải dây curoa cụm sấy (9197) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng tải dây curoa cụm sấy (9197) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng chuyển tiếp ra giấy (2319) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng chuyển tiếp ra giấy (2319) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Bạc lô sấy (2026) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bạc lô sấy (2026) Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

80.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Vòng bi lô sấy Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Vòng bi lô sấy Photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

180.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Tay sấy D2, E2 máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Tay sấy D2, E2 máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ bánh răng cụm khay giấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (loại tốt)

Bộ bánh răng cụm khay giấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (loại tốt)

180.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ bánh răng cụm kéo giấy máy photocopy dùng cho Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ bánh răng cụm kéo giấy máy photocopy dùng cho Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

350.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm khay lõi đồng máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm khay lõi đồng máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

55.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng mô tơ từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng mô tơ từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng mô tơ từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng mô tơ từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng motor chính máy photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng motor chính máy photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng moto thải sau máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng moto thải sau máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng dài moto thải sau máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng dài moto thải sau máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng sâu moto cấp mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng sâu moto cấp mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

10.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng moto cấp mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng moto cấp mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Núm rút nắp ống mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Núm rút nắp ống mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Khóa hãm ống mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Khóa hãm ống mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng ống điếu máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng ống điếu máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng đầu chổi lông máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng đầu chổi lông máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng đầu lò xo thải cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng đầu lò xo thải cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 4 vấu tải cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 4 vấu tải cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Tai nâng hạ beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Tai nâng hạ beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 4 vấu cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 4 vấu cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng hãm cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng hãm cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng (nhỏ) cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng (nhỏ) cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 2 tầng (to) cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 2 tầng (to) cuộn lau lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng ốp đầu trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng ốp đầu trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng 4 vấu tải trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng 4 vấu tải trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bánh răng trung gian hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bánh răng trung gian hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

MỰC - BỘT TỪ

Mực tti dùng cho máy Photocopy,Toshiba, Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mực tti dùng cho máy Photocopy,Toshiba, Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

250.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực THUẬN PHONG sử dụng cho Photocopy Toshiba, Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mực THUẬN PHONG sử dụng cho Photocopy Toshiba, Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

230.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bột Từ Ricoh Type 21 – OEM

Bột Từ Ricoh Type 21 – OEM

750.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bột từ Type 21 (CET xịn)

Bột từ Type 21 (CET xịn)

1.050.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bột từ Type 24

Bột từ Type 24

1.050.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bột từ máy Ricoh MP 5054/ 3054/ 4054 /3554 /2554

Bột từ máy Ricoh MP 5054/ 3054/ 4054 /3554 /2554

1.400.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mực máy photocopy Canon IR 2016/ 2018/ 2020/ 2022 [Mực Canon NPG-28]

Mực máy photocopy Canon IR 2016/ 2018/ 2020/ 2022 [Mực Canon NPG-28]

200.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực máy photocopy Canon IR2525/ 2520/ 2530 [Mực Canon NPG-59]

Mực máy photocopy Canon IR2525/ 2520/ 2530 [Mực Canon NPG-59]

250.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực máy photocopy Canon IR2525/ 2520/ 2530 [Mực Canon NPG-51]

Mực máy photocopy Canon IR2525/ 2520/ 2530 [Mực Canon NPG-51]

420.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực máy Photocopy Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

Mực máy Photocopy Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

550.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực Photocopy Ricoh MP 4500/ 4001/ 5001/ 4002/ 5002

Mực Photocopy Ricoh MP 4500/ 4001/ 5001/ 4002/ 5002

350.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực Photocopy Ricoh Type 6210D

Mực Photocopy Ricoh Type 6210D

850.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Mực photocopy Ricoh MP 2501

Mực photocopy Ricoh MP 2501

220.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

LÔ SẤY - LÔ ÉP - LẪY TÁCH GIẤY

Lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (Thường)

Lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (Thường)

180.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô sấy Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

Lô sấy Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

300.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (MAXSTAR)

Lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503. (MAXSTAR)

270.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bao lụa sấy Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

Bao lụa sấy Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

1.500.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lô ép photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

380.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

Lô ép Ricoh MP4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

420.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

Lô ép Ricoh MP 4054/ 4055/ 5054/ 5055/ 6054/ 6055

600.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép Canon iR2018/ iR2022/ iR2025/ iR2030

Lô ép Canon iR2018/ iR2022/ iR2025/ iR2030

350.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép Ricoh AF MP 2554/3054/4054/5054/6054

Lô ép Ricoh AF MP 2554/3054/4054/5054/6054

580.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lẫy tách giấy Trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lẫy tách giấy Trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lẫy tách giấy lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lẫy tách giấy lô sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

280.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lẫy tách giấy Sấy Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

Lẫy tách giấy Sấy Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

300.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

GẠT MỰC - GẠT BELL - CUỘN LAU

Gạt mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Gạt mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Gạt băng tải máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Gạt băng tải máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Gạt mực photocopy Ricoh MP 4002/5001/5002

Gạt mực photocopy Ricoh MP 4002/5001/5002

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Gạt mực máy photocopy dùng cho Ricoh MP2054/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 4055/ 5054/ 6054

Gạt mực máy photocopy dùng cho Ricoh MP2054/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 4055/ 5054/ 6054

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Gạt mực photocopy Canon IR 2525/2520/2530

Gạt mực photocopy Canon IR 2525/2520/2530

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cuộn lau lô sây Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Cuộn lau lô sây Máy Photo Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cuộn lau lô sấy Ricoh MP 5001/4002/5002

Cuộn lau lô sấy Ricoh MP 5001/4002/5002

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cuộn giấy lau máy Toshiba E520/723...

Cuộn giấy lau máy Toshiba E520/723...

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

TRỐNG - CỤM TRỐNG

Trống photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Trống photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

650.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống (Drum) máy photocopy Ricoh 4000/ 5000/ 4002/ 5001/ 4002/ 5002/ 5003

Trống (Drum) máy photocopy Ricoh 4000/ 5000/ 4002/ 5001/ 4002/ 5002/ 5003

700.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống photo Canon IR 2520/2525/2530/2535/2545-NPG 50/51

Trống photo Canon IR 2520/2525/2530/2535/2545-NPG 50/51

190.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống máy photocopy Toshiba E 550/ 650/ 520/ 720/ 850/ 555/ 655/ 755/ 556/ 656/ 756/ 657/ 857

Trống máy photocopy Toshiba E 550/ 650/ 520/ 720/ 850/ 555/ 655/ 755/ 556/ 656/ 756/ 657/ 857

750.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống máy photocopy Ricoh 2054/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 5054/ 6054/ 6055

Trống máy photocopy Ricoh 2054/ 2055/ 3054/ 3055/ 4054/ 5054/ 6054/ 6055

390.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống photo canon IR 2016/2018/2002/2004

Trống photo canon IR 2016/2018/2002/2004

180.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

LÒ XO THẢI - ỐNG ĐIẾU

Lò xo thải mực cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lò xo thải mực cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trục xoắn dẫn mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Trục xoắn dẫn mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

200.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lò xo thu hồi mực thải chéo cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lò xo thu hồi mực thải chéo cụm beo máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Ống tẩu mực thải máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Ống tẩu mực thải máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Ống điếu thải mực cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Ống điếu thải mực cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

190.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

CAO SU KÉO GIẤY - BĂNG TẢI

Băng tải (Bell loại thường) photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Băng tải (Bell loại thường) photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

650.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Băng tải Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

Băng tải Ricoh MP 4000/ 4001/ 4002/ 5000/ 5001/ 5002

800.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Băng tải (Bell) photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Băng tải (Bell) photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

950.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ Cao su kéo giấy cụm khay Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ Cao su kéo giấy cụm khay Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ 3 quả kéo giấy cụm khay photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ 3 quả kéo giấy cụm khay photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

170.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cao su kéo giấy cụm khay Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Cao su kéo giấy cụm khay Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ kéo giấy ADF máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ kéo giấy ADF máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

80.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Băng tải ADF photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Băng tải ADF photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ tách giấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ tách giấy máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ 3 cáo su kéo giấy máy photocopy Ricoh MP 4000/ 5000/ 4001/ 5001/ 4002/ 5002/ 5003

Bộ 3 cáo su kéo giấy máy photocopy Ricoh MP 4000/ 5000/ 4001/ 5001/ 4002/ 5002/ 5003

180.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ cao su kéo giấy khay gầm Canon IR 2016/ 2018/ 2020/ 2040

Bộ cao su kéo giấy khay gầm Canon IR 2016/ 2018/ 2020/ 2040

210.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

SENSOR - MÚT DÁN - LÁ LÚA

Sensor nhiệt máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Sensor nhiệt máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

140.000.đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cầu chì cụm sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Cầu chì cụm sấy máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

TD báo mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

TD báo mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

350.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cần báo hết cuộn lau máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Cần báo hết cuộn lau máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mút dán mép hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mút dán mép hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mút dán cụm moto mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mút dán cụm moto mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mút dán cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mút dán cụm trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mút dán cụm moto mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mút dán cụm moto mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bộ mút dán hoper mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bộ mút dán hoper mực máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

90.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lá lúa máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Lá lúa máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Mút dán tẩu mực thải máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Mút dán tẩu mực thải máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Thanh đèn xóa trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Thanh đèn xóa trống máy photocopy Ricoh AF 2060/ MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

100.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

VÒNG BI - BẠC - TRỤC

Vòng bi lô ép máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Vòng bi lô ép máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bạc trục khế hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bạc trục khế hộp từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Vòng bi đầu trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Vòng bi đầu trục từ máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

35.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bạc ống điếu máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Bạc ống điếu máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trục xoắn dẫn mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Trục xoắn dẫn mực máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

200.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trục khế máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Trục khế máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

350.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Đầu đóng trục khế máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

Đầu đóng trục khế máy photocopy Ricoh AF 2060/MP 7500/ MP 7001/ 7502/ 7503.

50.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

DÂY CUROA - LƯỚI CAO ÁP

Dây curoa STS 604 S2m moto sấy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Dây curoa STS 604 S2m moto sấy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Dây curoa 318-S2M thải cụm beo Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Dây curoa 318-S2M thải cụm beo Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Dây curoa 426-S2M tải cụm sấy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Dây curoa 426-S2M tải cụm sấy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Dây curoa moto trục chờ STD 114 - S2M Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Dây curoa moto trục chờ STD 114 - S2M Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn. (đơn tối thiểu)

Lưới cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Lưới cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Thanh cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Thanh cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

290.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Đui cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

Đui cao áp máy Photocopy Ricoh MP 6500 / MP 7001 / 7502 / 7503

130.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

VẬT TƯ THÁO MÁY

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN là đơn vị cung cấp linh kiện - vật tư linh kiện văn phòng chính hãng. Ngoài ra chúng tôi chuyên sửa chữa máy in, máy photocopy giá rẻ, nhanh chóng tại Bắc Ninh.

 

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN

Địa chỉ: Số 29 phố Hoa Phượng, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0919 999 326

Email: mayinnguyenson@gmail.com

@ Bản quyền thuộc về THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN | Designed by Trang vàng Việt Nam.