Zalo

Địa chỉ: Số 29 phố Hoa Phượng, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Hotline: 0919 999 326

Email: mayinnguyenson@gmail.com

Trang chủ / LINH KIỆN MÁY IN

LINH KIỆN MÁY IN

CARTRIDGHE MÁY IN

Hộp mực 12A (Q2612A)

Hộp mực 12A (Q2612A)

100.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực  283A/  337A (CF 283/ CRG 337)

Hộp mực 283A/ 337A (CF 283/ CRG 337)

130.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 435A / 436A / 285A / 278A

Hộp mực 435A / 436A / 285A / 278A

130.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 49A/ 53A (Q5949A)

Hộp mực 49A/ 53A (Q5949A)

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 05A/ 80A (CE505A/ CF280A)

Hộp mực 05A/ 80A (CE505A/ CF280A)

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 052/ 226A (C-CRG052/ HP CF-226A)

Hộp mực 052/ 226A (C-CRG052/ HP CF-226A)

170.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 76A (CF276A / 057) không chíp

170.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực in HP 107A (W1107A) có chíp

420.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 17A / 047 (Có chip)

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp Mực 16A ( Q7516A )

550.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cụm trống HP 19A – Drum Unit CF219A

170.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 237A  ( CF237A)

Hộp mực 237A ( CF237A)

1.250.000 / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp Mực 30A – Cartridge ( CF230A )

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Cụm Drum HP 32A - DRUM UNIT CF232A

170.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Hộp mực 15A (C7115A)

Hộp mực 15A (C7115A)

190.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

MỰC ĐỔ MÁY IN

Mực đổ máy in 140g

Mực đổ máy in 140g

25.000 / Giá

Mua SL 10 lọ giá 22.000đ, 5 lọ giá 23.000đ (đơn tối thiểu)

Mực đổ máy in 80g

Mực đổ máy in 80g

25.000 / Giá

Mua SL 10 lọ giá 22.000đ, 5 lọ giá 23.000đ (đơn tối thiểu)

Mực đổ máy in Brother

Mực đổ máy in Brother

40.000đ / Giá

Mua số lượng 05 lọ giá 37.000đ, 10 lọ giá 35.000đ (đơn tối thiểu)

Mực đổ máy in Samsung

Mực đổ máy in Samsung

40.000đ / Giá

Mua số lượng 05 lo giá 37.000đ, 10 lọ giá 35.000đ (đơn tối thiểu)

Mực đổ máy in phun mầu 100ml

Mực đổ máy in phun mầu 100ml

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

TRỐNG IN

Trống in 12A

Trống in 12A

25.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 20.000đ (đơn tối thiểu)

Trống in 12A (Bánh răng đen)

Trống in 12A (Bánh răng đen)

35.000đ / Giá

Mua SL 10 Cái giá 30.000đ (đơn tối thiểu)

Trống in 05A / 80A

Trống in 05A / 80A

35.000đ / Giá

Mua số lượng 10 Cái giá 27.000đ (đơn tối thiểu)

Trống in 35A / 36A / 85A / 78A / 79A / 83A / 337A.

Trống in 35A / 36A / 85A / 78A / 79A / 83A / 337A.

25.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 22.000đ (đơn tối thiểu)

Trống in 49A / 53A

Trống in 49A / 53A

30.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 25.000đ (đơn tối thiểu)

Trống in 26A

Trống in 26A

40.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in 17A / 19A / 30A / 32A

Trống in 17A / 19A / 30A / 32A

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in 55A

Trống in 55A

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in Brother 2140 / 2240

Trống in Brother 2140 / 2240

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in brother 2385 / 2520

Trống in brother 2385 / 2520

70.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in Ricoh SP 100/  200 / 210

Trống in Ricoh SP 100/ 200 / 210

50.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in 16A

Trống in 16A

85.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Trống in 15A

Trống in 15A

25.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

GẠT MỰC - GẠT TỪ

Gạt mực 12A

Gạt mực 12A

15.000đ / Giá

Mua SL 05 cái giá 12.000đ, 10 Cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt mực 35A / 85A / 278 A / 36A / 337A/ 83A

Gạt mực 35A / 85A / 278 A / 36A / 337A/ 83A

15.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 12.000đ, 10 cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt mực 05A / 80A

Gạt mực 05A / 80A

15.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 12.000đ, 10 cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt mực 49A / 53A / 15A

Gạt mực 49A / 53A / 15A

15.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 12.000đ, 10 cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt mực đa năng 12A/ 49A /53A /05A /80A

Gạt mực đa năng 12A/ 49A /53A /05A /80A

15.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 12.000đ, 10 cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt từ đa năng 12A/ 49A /53A /05A /80A

Gạt từ đa năng 12A/ 49A /53A /05A /80A

15.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 12.000đ, 10 cái giá 10.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt mực 16A

Gạt mực 16A

50.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 40.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt từ 16A

Gạt từ 16A

50.000đ / Giá

Mua SL 05 Cái giá 40.000đ (đơn tối thiểu)

Gạt từ 17A

Gạt từ 17A

30.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

TRỤC CAO SU, TRỤC TỪ

Trục cao su 12A

Trục cao su 12A

20.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 17.000đ (đơn tối thiểu)

Trục cao su 337A / 283A

Trục cao su 337A / 283A

20.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 17.000đ (đơn tối thiểu)

Trục cao su 35A

Trục cao su 35A

20.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 17.000đ (đơn tối thiểu)

Trục cao su 26A

Trục cao su 26A

30.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 27.000đ (đơn tối thiểu)

Trục từ 12A

Trục từ 12A

25.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 22.000đ, 10 cái giá 20.000đ (đơn tối thiểu)

Trục từ 05A

Trục từ 05A

25.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 23.000đ (đơn tối thiểu)

Trục từ 49A

Trục từ 49A

25.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 23.000đ, 10 cái giá 20.000đ (đơn tối thiểu)

Trục từ 26A

Trục từ 26A

30.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 27.000đ, 10 cái giá 25.000đ (đơn tối thiểu)

Trục từ 17A

Trục từ 17A

40.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 35.000đ, (đơn tối thiểu)

Bạc trục từ máy in A4

Bạc trục từ máy in A4

5000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

QUẢ ĐÀO KÉO GIẤY

Quả đào 12A

Quả đào 12A

30.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 25.000đ (đơn tối thiểu)

Quả đào 35A / 337A / 283A

Quả đào 35A / 337A / 283A

30.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 25.000đ (đơn tối thiểu)

Quả đào 49A / 05A / 80A

Quả đào 49A / 05A / 80A

40.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 35.000đ (đơn tối thiểu)

Quả đào 26A/ 052A / 057A / 76A

Quả đào 26A/ 052A / 057A / 76A

100.000đ / Giá

Mua số lượng 05 bộ giá 95.000đ (đơn tối thiểu)

Bộ kéo giấy máy in mầu

Bộ kéo giấy máy in mầu

100.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Quả đào kéo giấy khay gầm (16A)

Quả đào kéo giấy khay gầm (16A)

60.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Quả đào kéo giấy khay tay (16A)

Quả đào kéo giấy khay tay (16A)

50.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

LÔ ÉP, VỎ LỤA, BẠC LÔ ÉP

Lô ép 12A

Lô ép 12A

100.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép 35A

Lô ép 35A

100.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép 49A

Lô ép 49A

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô Ép Máy In 05A

Lô Ép Máy In 05A

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép 26A

Lô ép 26A

150.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô Ép Máy In 17A

Lô Ép Máy In 17A

140.000.đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Lô ép 16A

Lô ép 16A

210.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Vỏ lụa máy in 16A

Vỏ lụa máy in 16A

120.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Vỏ lụa máy in A4 (Loại Thường)

Vỏ lụa máy in A4 (Loại Thường)

30.000đ / Giá

Mua số lượng 10 cái giá 25.000đ (đơn tối thiểu)

Vỏ lụa máy in A4 (Loại Tốt)

Vỏ lụa máy in A4 (Loại Tốt)

50.000đ / Giá

Mua số lượng 05 Cái giá 45.000đ (đơn tối thiểu)

Bạc lô ép máy in A3

Bạc lô ép máy in A3

50.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bạc lô ép 35A

Bạc lô ép 35A

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bạc lô ép 49A /53A

Bạc lô ép 49A /53A

20.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

Bạc lô ép 12A

Bạc lô ép 12A

15.000đ / Giá

Mua số lượng giá tốt hơn (đơn tối thiểu)

LINH KIỆN KHÁC

Bao Lụa 12A

Bao Lụa 12A

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN là đơn vị cung cấp linh kiện - vật tư linh kiện văn phòng chính hãng. Ngoài ra chúng tôi chuyên sửa chữa máy in, máy photocopy giá rẻ, nhanh chóng tại Bắc Ninh.

 

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN

Địa chỉ: Số 29 phố Hoa Phượng, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0919 999 326

Email: mayinnguyenson@gmail.com

@ Bản quyền thuộc về THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG NGUYỄN SƠN | Designed by Trang vàng Việt Nam.